Jag väntar

Jag försöker fånga en tanke som åker runt i huvudet med jämna mellanrum men jag lyckas inte. Det handlar om att jag inte riktigt förstår vad min funktion som slöjdlärare är. Jag vet ju att det är ett viktigt tillfälle på schemat då eleverna får träna en massa viktiga skills som problemlösning, logiskt tänkande och eget skapande men får de verkligen öva på detta?

Jag känner mig snärjd i alla måsten och så lite tid. Det känns som om jag inte gör annat än pratar bedömningar, allt för att hinna vara tydlig innan omdömen och betyg ska vara satta. Jag hinner inte jobba med det som jag tycker är viktigt för tiden räcker inte till.

Jag tänker att min tjänst och mina villkor ser annorlunda ut än många andra lärares, och jag ser också likheterna med andra kollegor. De som arbetar i bild, musik, teknik och hem och konsumentkunskap.

När det kommer till tematiskt arbete blir mitt ämne ett som stöttar upp och gör de “viktiga” delarrna i temat lite roligare. om det ens blir tal om något samarbete.

Jag vill vända på det. För min egen skull och gärna tillsammans med andra. Jag vill hitta nätverk bland mina estetkollegor så att vi tillsammans kanske kan stötta och se vägar att utveckla vår roll i skolan.

Men jag väntar och ser om tanken blir skarpare.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s