#15 En dag på Twitter

Twitter.

Detta underbara, intressanta, upplyftande, spännande flöde av människor som bryr sig!

Hur klarade jag mig tidigare? Eller det gjorde jag ju förstås men jag var bra mycket mer ensam. Som slöjdlärare, dessutom i en annan byggnad än de andra lärarna arbetar kan det gå dagar innan jag träffar en annan vuxen. Jag går omkring och tänker mina tankar för mig själv och har ingen som säger att jag har fel. När jag hamnar i diskussion med andra på jobbet på möten och i personalrummet tar diskussionen ofta slut innan den hinner börja men på Twitter…

Jag kan slänga ett öga på morgonen när jag tar första nödvändiga koppen kaffe. Skumma igenom och fortsätta läsa tidningen. Men bland finns det en tweet där som fångar mitt intresse och i morse var det Jenny Strömstedts artikel i Expressen som fick mig att fastna och sedan dess har jag diskuterat skolutveckling med skolintresserade i hela Sverige. Jag började med att tänka på att detta var ännu en artikel som handlar om en lärare i mellanstadiet. Jätteduktig och driven, välförtjänt förstelärare. Men jag känner inte igen mig alls i den skola de beskriver. Att kunna ha klassrumsdörren öppen så att eleverna kan komma in lite tidigare och “känna in klassrummet”, börja dagen lite lugnare det låter som en utopi. Ledsen men så ser de inte ut på högstadiet. Vi springer om varandra, in och ut ur olika klassrum och med olika elever. Mängder av elever.

Jag har 13 grupper elever som strömmar genom min sal och jag har dessutom helklass i åttan och nian. Totalt 220 elever per termin, nästa termin kommer 220 nya elever. Det finns inte en chans i världen att jag kan ha öppet hus under dagen. När en grupp slutar (måste sjasas ut) ska antingen nästa komma in eller så måste jag få lugn och ro för att jobba med elevernas loggböcker. Att pilla i salen klarar jag med folk omkring mig men det här nya jobbet med både helklasser och eftersatt slöjdundervisning under flera år kräver så mycket mer fokus av mig om det ska bli bra.

Jag fastnade också på att man i artikeln äntligen lyfte det som faktiskt är ett dolt problem i skolan idag, den garanterade undervisningstiden som försvinner ut i tomma intet:

“Problemet är snarare att majoriteten av skolornas huvudmän saknar uppföljning på vilka av de lagstadgade lektionerna som faktiskt kommer eleverna tillgodo, visar Skolverkets kartläggning från förra året. Sjuka lärare, inställda lektioner, schemabrytande aktiviteter och vikarier som inte kan utföra den undervisning som krävs går exempelvis ut över undervisningstimmarna.”

När det så fint planeras på schemat i början av läsåret så att eleverna ska få den tid de har rätt till ser allt ju bra ut. Sen börjar det. Friluftsdagar, idrottsdagar, temadagar, lovdagar, schemabrytande beordrat av stadsdelen… 12 lektioner av 22 möjliga får en av mina åttor den här terminen. Är det inom gränsen för garanterad undervisningstid? Alltså det är så att jag blir alldeles tokig. Hur ska jag hinna gå igenom något i den gruppen? Vi är ju stressade redan från början. Jag har lyft frågan, bett om hjälp att lösa det men det är bara att acceptera att det inte finns någon lösning i dagens organisation. Och detta är ju bara det de missar i slöjden. Alla andra ämnen då? Visst märkte jag att det försvann tid även när jag var svensklärare förra året.

Det här skulle jag vilja få upp till diskussion.

Och diskussion blev det på Twitter idag. Som de flesta andra dagar. Detta underbara utvidgade kollegie!

Min ingång var att få syn på om det fanns någon skola i Sverige som kan visa hur det går till att organisera en något så när mer sammanhållen skoldag för eleverna på högstadiet. En slags efterlysning för att kanske få någon att bolla idéer med. Diskussionen spårade ur och hamnade i en viss smutskastning mellan olika stadier men halkade tillbaka i rätt spår i god sämja. Man kan ju i ifrågasätta hur klokt det är att ägna en ledig lördag åt det här men det är ju så intressant! Och det hade inte hänt en vanlig dag på jobbet.

Tyvärr har jag fortfarande inte något exempel på högstadieskola att “intervjua” men jag ger mig inte.

2 comments

  1. Vilken bra beskrivning. Det är stor skillnad på våra olika stadier. En förbättring för eleverna på H är hemrum dit alla lärare i teoretiska ämnen kommer. Det blir inte perfekt, men bättre. Slöjden kanske kan ha öppet hus på elevens val? På emtid? Tänk att få gå till slöjden någon timme efter skolan och låta händerna arbeta bort stress, misslyckanden och oro som en del kan få under skoldagen!!

  2. Tack för svar och förslag till förbättring och förändring. Det hade varit så kul att ha öppet så i slöjden, som en verkstad liksom. Tänker också att organisationen av schemat måste ändras i grunden på något sätt. Det är omänskligt att slöjda 70 minuter i veckan liksom. Broderi tar tid, att vänja händerna vid garntekniker tar tid…Att hinna både läsa och förstå en instruktion och trä symaskinen gör att eleven ofta inte hinner börja sy. Och glömmer tills nästa vecka.

    Men. Min tid räcker inte. Jag har dunderfullt i mitt schema, och så har alla andra lärare också. Vi räcker inte till och det går inte att ha salen öppen utan personal. Materialet är dessutom köpt på en budget som ska räcka till undervisningen. Det är liksom så tajt överallt att det inte finns utrymme för någon flexibilitet.

    Jag har lekt med tanken att få ett schema där jag har halvdagar med en klass. Då tar slöjdtiden snabbt slut, de kanske får några veckor under terminen men ett sammanhang som kanske gör att de fastnar i handarbetet. Problemet är om detta inte sker och de inte slöjdar på ett år. Då får jag börja om igen från grunden nästa intensiva period…Vet inte om man vågar experimentera med elevernas utbildning så men det måste till något.
    /E

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s