#58 Väntan och stress

Solen lyser och det är temadag på skolan. Eleverna har själva organiserat och det borde vara rätt chill.

För mig har det varit stressande för jag har inte lyckats komma i tid till förmiddagspasset på grund av extrainsatt möte angående nästa läsår.

Inte heller eftermiddagspasset är jag i tid till då jag lovat köra kollega som blivit upptagen i, ja extrainsatt möte angående nästa läsår. Visst kunde jag kört i förväg men jag hittar inte och det skulle bara ta några minuter.

Om någon saknar mig där? Sannolikt inte då jag inte fått några uppgifter annat än att vara vuxen på plats men ordningspersonen i mig får magsår! Varför kan jag inte vara mer laid back?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s