#63 Gör vi rätt tro?

I år har jag för första gången på 15 år haft ett genomtänkt samarbete med min nya kollega i trä och metallsalen. Det är rätt konstigt eftersom vi vad jag förstår enligt skolverket ska sambedöma elevernas prestaioner. Tidigare har samarbeten i slöjden för mig bestått i att snabbt i slutet av terminen se över om våra bedömningar från terminerna stämde något så när överens, fast egentligen mest diskutera och få hjälp med svårbedömda elever. Vilket också var väldigt svårt eftersom vi oftast tänkte väldigt olika när det kom till vad som skulle bedömas. Vill man vara elak skulle man kunna påstå att vi inte riktigt arbetade efter samma läroplan, men man ska ju vara snäll så det påstår jag inte.

Detta året, ny arbetsplats och allt har jag fått prova ett annat sätt att arbeta. (Och det är ju lite läskigt det här med att man hela tiden provar sig fram med eleverna. Som något slags experiment. Vad gör det för likvärdigheten i bedömningen? Men när det inte finns en tydlig manual, och när det bara blir mer och mer snårigt ju fler betygsdiskussioner man sitter med i och när det inte ens klarnar efter en 7,5 p högskoleutbildning riktad enbart mot betyg och bedömning i slöjd. Ja då provar man sig fram och förhoppningsvis vaskar man hela tiden fram små guldkorn som man tar med sig till nästa termin.) Jag och min kollega har haft samma planering i år sju. Först på höstterminen, då hette planeringen “Fredagsmys”, mest för att sätta igång inspirationen hos eleverna. Eftersom vi hade bestämt oss för att rikta in den terminens bedömning mot första förmågan, att “planera och göra” bedömde vi bara det vid terminens slut. Detta var ett bra beslut då vi båda var nya på skolan och inte hade kommit fram till våra rutiner riktigt. Eleverna var också nya för oss. Det gav oss en chans att få eleverna att komma in i rutinen av att inte bara gå fram och klippa i första bästa tyg (vilket en del faktiskt gjorde) och vi kunde lägga fokus på hanteringen av material och redskap. Detta innebar för egen del att jag förde noggranna anteckningar efter varje lektion över vad jag sett hos var och en av eleverna. Jag ville att de skulle skriva loggbok men det var inget jag tjatade på dem om. Temat Fredagsmys var nog lite för öppet för textilen, eleverna associerade mest till kuddar och mysbyxor. I trä vet jag att det kom en uppsjö av olika brickor med fiffiga lösningar. Kanske att jag skulle varit mer förberedd, förutsett och bejakat kuddtemat. Jag skulle ha visat en mängd olika kuddar, bearbetade i olika tekniker men som sagt. Det var mycket nytt den terminsstarten.

I år har halvklasserna bytt sal och material. Temat har i år varit förvaring i båda salarna och jag har för egen del ansträngt mig att skriva planering och konkretisera kunskapskrav utifrån den andra förmågan som handlar om att välja och motivera. Eftersom det mesta här sker inuti elevens huvud har ett system med loggböcker blivit nödvändigt. I min sal har det skett digitalt, i den andra salen i skrivböcker. Jag har svarat och gett feedback varje vecka och uppmanat eleverna att använda loggboken både som uppstart av lektion, dagbok för projekt, dialog med mig och kom-i-håg för sig själva. Det har varit ok att skriva, men en bild ska med varje gång och jag har uppmuntrat filmsnuttar när det varit svårt att förklara med ord. Detta har gett mig ett digert underlag och jag har således inte antecknat efter lektionerna annat än om det hänt något alldeles ovanligt med någon av eleverna.

Det är nu som det blir spännande. Min kollega och jag ska sätta oss och sambedöma mot slutet av maj. Vi har då två förmågor att bedöma, hur eleven planerar och utför sitt arbete och hur eleven i arbetet gör val och motiverar sina val. Tidigare år har jag gjort ett överslag av alla kunskaper jag sett hos eleven och satt ett betyg. Med följd att en elev som inte presterar bra i mina material genast väljer bort det. Eftersom (och det här är min egen hemmasnickrade teori) mjuka material tenderar att vara lite mer pilliga och kräva mer utvecklad finmotorik än hårda material är det många pojkar som väljer bort mjuk slöjd. Det finns också fler instruktioner och beskrivningar med krångliga förkortningar och förklaringar i min sal. Jag vet att det här är en väldigt traditionellt uppdelad slöjd men det är så det ser ut hos oss och det är troligen så det blir under närmsta framtiden. Där har jag för tillfället ett uppehåll i att stånga pannan mot väggen, det blir inte bättre. Just nu.

Men åter till det nya för mig! Jag sätter alltså enbart terminsbetyg utifrån de kunskapskrav som har med terminens förmåga att göra. Visst har jag förmågan med hantverkskunnandet i bakhuvudet men det är inte primärt. När jag sedan jämför med min kollegas betyg av samma elev från förra terminen ser jag ibland att det skiljer sig åt mot det jag ser. Jag ser hos många elever att deras betyg från förra terminen, alltså på planering och hantverk skiljer sig stort mot det jag ser den här terminen, både uppåt och nedåt. Där måste det ju bli den bästa prestationen över året som får råda. Sedan kan man ju diskutera hur rättvist det blir att vi nu haft en termin med val och motiveringar i fokus med tanke på att en elev som inte är bra på hårda material får koncentrera sig för fullt bara för att hantera sågen kanske. Då är det inte lätt att samtidigt förklara och jämföra de val man gör i arbetet. Förstås. Ändå tänker jag att det handlar om en progression och att om jag som lärare tydligt visar vägen på ett formativt sätt, framför allt i mina svar i loggboken. Då sker också en förbättring över tid. Så jag hoppas att vi, min kollega och jag nu ska ha hittat ett framgångsrikt sätt att sambedöma elever, ett sätt som vi kan hålla kvar vid och utveckla framöver.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s