Slöjd 2.0:4

Det har varit mycket snack och lite verkstad från min sida hittills, jag kan inte alls påstå att jag fram till nu arbetat särskilt experimentellt eller nyskapande i min egen slöjdsal. I alla fall inte med materialen, Det jag däremot tänker på som ett första steg är tanken att dela kunskap i en grupp. Det har vid flera tillfällen retat mig när jag tänkt på min egen slöjdundervisning att jag inte lyft in större inslag av kollaborativt arbete. Det har verkligen varit en 1-1 verksamhet, alla gör sitt eget projekt. Jag har verkligen velat att eleverna ska utforska och experimentera med de idéer de har och därför styrt väldigt lite.

När jag nu kom till en ny skola där slöjden överhuvudtaget inte varit en fungerande verksamhet, det fanns liksom ingen tradition kring vad som skulle ske i slöjdsalen passade jag på. Eller rättare sagt jag fortsatte som vanligt en bit in på hösten tills jag insåg att mitt arbetssätt inte passade. Jag la om kursen och planerade för grupparbete, min tanke var att kunskapen borde bli större och komma snabbare om arbetet gjordes i grupp. Och vilken hit det var! Jag fick syn på allt det jag läser om när det gäller hur ett makerspace fungerar. Hur man arbetar tillsammans och bygger varandras kunskaper tillsammans. Det var en så tydlig förändring i elevernas säkerhet inför ämnet att jag inte någonsin vill gå tillbaka till mitt gamla arbetssätt. Nu ska jag lägga på ännu en nivå, ett gemensamt arbete kring elevernas reflektioner och lärande nästa termin.

Detta innefattar (tyvärr) inte något digitalt eller spännande i ny teknisk mening men väl så mycket när det gäller inställningen till hur man arbetar tillsammans för att dela kunskap. Detta var uppenbart ett helt nytt sätt för mina elever att tänka på. De var oroliga för att det skulle ses som fusk eller att deras arbeten inte skulle gå att bedöma. Tvärtom lyfte dessa elever nivån flera snäpp mot vad de själva förväntade.

Att planera slöjdprojekt med samarbete i fokus och gemensamt lärande blir en av stöttepelarna i mitt nya slöjd 2.0. Oavsett teknik eller material, old school eller new school.

Advertisements

2 comments

  1. För mig handlar det lika mycket om ett nytt lärande, som att inkludera digitala verktyg, kanske ännu mer arbetssätt än verktyg rent av. Det som händer i klassrummet när eleverna börjar samarbeta och se varandra som resurser och inte mig, läraren, som den enda kunskapskällan, DET är det som det nya lärandet handlar om för mig. Tycker du börjar i helt rätt ände alltså. Tror att det är det som blir fel i många 1-1-satsningar. Man för bara in verktyg, utan att ändra mönster i klassrummet.

    1. Ja och jag har verkligen fått ha is i magen, eleverna vågade inte tro på att de kunde bli bedömda på detta sätt, att jag inte såg vad de lärde när de samarbetade. Men det är just det: de förstår inte att det som bedöms är vad de LÄR inte vad de redan kan.

      Delningskulturen hör så starkt ihop med lärandet men tyvärr är det inte förankrat i någon större utsträckning i skolan idag. Varken mellan elever eller lärare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s