Slöjd 2.0:8

Centralt innehåll i kursplanen för slöjdämnet

Det här har jag ju läst så många gånger men när jag nu tar på mina nya maker-glasögon ser jag ett annat mönster. Det centrala innehållet är indelat i fyra rubriker, samma för år 1-3, 4-6 och 7-9; slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, slöjdens arbetsprocesser, slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer och slöjden i samhället. I åren 1-3 och 4-6 är det väldigt tydligt att materialen man ska arbeta med är de man tänker på tillhör traditionell slöjdundervisning. Det är först när man läser det centrala innehållet för äldre barn som det börjar gå att läsa in även andra saker, exempelvis står det ju om slöjdens material och redskap att man ska arbeta med

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Andra material, ja vad är det? Det skulle ju kunna vara Arduino exempelvis. Även i de andra rubrikerna för de äldre åldrarna finns en viss flexibilitet men jag tycker att det är på tok för sent. Det borde vara smartare att integrera digitala material och digital teknik mycket tidigare, kanske redan från första början. Eleverna förstår mycket mer än man tror, det har jag sett på Hackerklubben där elever i låg och mellanstadieåldern för resonemang där jag är helt tappad. När jag frågat matematikläraren om de begrepp som förekommit där får jag till svar att de dyker upp i åttans eller nians bok. Möjligen.

Är det för att vi själva tycker att det är svårt som vi undviker att förnya ämnet med material och tekniker? För egen del är det nog så, lite läskigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s