Öva eller inte det är frågan

Jag funderar vidare kring organisation.

Jag arbetar på en helt vanlig, traditionellt organiserad högstadieskola. Jag är övertygad om att det ser ungefär likadant ut i väldigt många skolor runt om i landet. Hos oss är de praktisk estetiska ämnena organiserade så att vi slöjdlärare delar på år 7 i traditionell halvklassvariant men år 8 och 9 läser bara en termin slöjd, den andra terminen blir det hemkunskap. De tvingas alltså att välja slöjdart för ett helt läsår (men får bara en termin) då det blir omöjligt att ha en kvarts termin av varje och eftersom vi bara är två slöjdlärare på skolan har vi 20 elever i varje grupp (år 8 och 9) då det ska rymmas inom vår arbetstid att undervisa alla elever på skolan. Hemkunskapslärarna på skolan har nästan samma situation förutom att de inte undervisar sjuor alls. De får alltså ta emot elever år 8 som inte haft hemkunskap på ett helt år. Bildläraren har år 7 och 9, alltså ett helt år utan övning i bild. Musikläraren har inte heller år 7. Detta är ett sätt att marginalisera dessa ämnen och tala om att de inte behövs i lika stor utsträckning som de ämnen som ges flera gånger i veckan under hela läsåret.

Det är helt obegripligt för mig att dessa ämnen dessutom kallas för övningsämnen om man helt kallt räknar med att eleverna klarar att göra uppehåll i sina övningar ett helt år utan att det får konsekvenser. När jag ger läxor i slöjd blir de flesta elever helt förfärade och vad jag vet ges inte läxor i de andra praktisk estetiska ämnena i någon större utsträckning. Men när ska eleverna då lära sig om de inte får öva kontinuerligt under skoldagen och inte heller gör det hemma? Hur ska jag ha möjlighet att erbjuda den kunskap som föreskrivs i ämnets kursplan om jag hela tiden måste börja om från början?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s