Kunskapskraven i slöjd- kostymen passar inte mig

Nej, jag får inte på mig den här kostymen. Hur jag än försöker känns den trängre och trängre för varje år som går. Har jag gått upp i vikt?

I slöjd finns 4 förmågor att uppfylla, ett gediget (men inte alls omöjligt) centralt innehåll och till det kopplat 8 kunskapskrav.

Förmåga 1 handlar om planera och genomföra, alltså det jag kan se i salen. 2 kunskapskrav av 8 är kopplade till denna förmåga, men 1 av dem behöver jag få in i bild och text, planeringen, då det är omöjligt att minnas vad eleven uttrycker i detalj.

Förmåga 2 handlar om de val man gör i arbetet och motiveringar till valen. Detta har jag inte en sportslig chans att ge alla elever möjlighet att visa muntligt. 4 kunskapskrav är kopplade till den här förmågan.

Förmåga 3 handlar om att analysera sin arbetsprocess. Inte heller här har jag möjlighet att ta reda på djupet i analys genom att samtala med eleverna. 1 kunskapskrav är kopplat till den här förmågan.

Förmåga 4 handlar om att tolka slöjdföremåls historiska och estetiska uttryck. Till den här blir det krystat att ens skapa en vettig undervisning och även här är det svårt att se kunskapsnivån genom att bara vara i salen med eleverna. 1 kunskapskrav är kopplat till den här förmågan.

Summa summarum, 1 kunskapskrav av 8 handlar om det praktiska handlaget i ett ämne som slöjd. Jag får inte ihop det och det är väl inte rimligt heller? En elev som är analytisk och har ett gott språk men som presterar på en C-nivå praktiskt ska alltså nå B i slöjd om övervägande kunskapskrav nåt en A-nivå? En elev som slöjdar med fantasi och precision, i många material och tekniker men som har stora svårigheter att uttrycka det som handen gör ska alltså inte nå de högre nivåerna betygsmässigt?

Jag kan inte se annat än att detta förnekande av handens arbete är ett uttryck för slöjdämnets osäkerhet i en dualistisk kunskapssyn där man måste rättfärdiga sig genom att lyfta fram vikten av hjärnans arbete, analys och tänkande. Jag blir mer och mer frustrerad över detta mindervärdeskomplex inför “de viktiga” ämnena matematik och naturvetenskap. För bövelen! Erkänn att slöjden har en viktig funktion att fylla i skolan idag! Erkänn att slöjden inte behöver klämma in sig i en teoretisk kostym för att få vara med i skolans schema och leka! Låt oss få lägga fokus på handens kunnande och det mod som krävs vid problemlösning i större grad. Bredda i stället materialen från metall, textil och trä så att de innefattar även digitala material. Slöjden har ett försprång i metodik jämfört med många av skolans andra ämnen när det kommer till makerkulturen, dra nytta av det i stället för att försöka härmas för att passa in!

Kostymen passar inte.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/4af/64606496/files/2014/12/img_0456.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s